กิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2565

ขอเชิญชวนพนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565
? ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

? ในวันพุธที่ 12 มกราคม 2565

? เวลา 09.00 – 15.00 น.

? ด้วยบริการจากรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่สภากาชาดไทย จอดให้บริการ ณ อาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โซน B ?

? ตอบรับการเข้าร่วมได้ตามลิ้งก์ https://bit.ly/3A2cegN ?

หรือสแกน QR Code ?

❣️ หนึ่งหยดโลหิต เพื่อชีวิตเพื่อนมนุษย์