กิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2565

ขอเชิญชวนพนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ? ในวันพุธที่ 12 มกราคม 2565 ? เวลา 09.00 – 15.00

Read more

ขอเชิญทำบุญตักบาตร วันพุธที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

เนื่องในวันคล้ายวันบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (๕ ธันวาคม ๒๕๖๔) ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง พระสงฆ์จากวัดเทวสุนทร จำนวน ๑๐ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวันพุธที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๓๐ น.

Read more