ขอเชิญทำบุญตักบาตร วันพุธที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

⚜️เนื่องในวันคล้ายวันบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (๕ ธันวาคม ๒๕๖๔)⚜️

ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง พระสงฆ์จากวัดเทวสุนทร จำนวน ๑๐ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

📣 ในวันพุธที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔
⏰ เวลา ๐๗.๓๐ น.
🏛️ ณ บริเวณรอบองค์พระพุทธรูปหลวงพ่อโสธร
🏢 อาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

👕การแต่งกายเข้าร่วมกิจกรรม : เครื่องแบบพนักงาน / ชุดผ้าไทย / ชุดสุภาพ